V ko?íku u? máte dárkovy poukaz, pro objednání tohoto produktu, dokon?ete aktuální nákup a prove?te novou objednávku!
7539

K?iltovky

Po?et vyrobk?: 1

K?iltovky

K?iltovky byly kdysi pouze sportovním doplňkem, ktery měl za úkol chránit p?ed větrem, de?těm nebo sluncem. Sportovc?m se zalíbily i jako módní doplněk, se kterym se nechtěli lou?it ani mimo h?i?tě. K?iltovky pro?ly v pr?běhu let ?adou proměn. Objevují se stále v novych barvách, s novymi potisky, mírně se mění i jejich tvar. V sou?asné době vládnou k?iltovky nebo basebalky v pánské i dámské módě a vytvá?í perfektní sportovní stylizace. Doba p?eje prolínání styl?, posouvá hranice a nebojí se experiment? nebo netradi?ních kombinací. K?iltovky zaujímají vedení v nabídce oble?ení v?ech typickych sportovních zna?ek. Velká ?ást nabídky se prezentuje jako unisex, ?ást návrh? se věnuje speciálně ?enám. Sv?j ideální model si m??ete vybrat ze ?iroké ?kály vzor? a barev. Prakticky ka?dá ?ena m??e najít vhodny st?ih, barvu i vzor. Pro fanynky jednoduchého stylu jsou nejlep?í jednobarevné k?iltovky nebo nesmrtelná kombinace - bílá s ?ernou. Opravdovym hitem jsou dvoubarevné ?epice v nejmódněj?ích vyraznych barvách. Své slovo má v návrzích doplňk? také potisk. M??e to byt ?íslo nebo sportovní grafika, ?asto se objevují zábavné nápisy nebo roztomilé obrázky. Vybírat m??ete také modely, na kterych vyniknou stylizované vzory, jako je maská?ovy, zví?ecí nebo pepitovy. K?iltovky p?idávají oble?ení charakter. Jsou vítanym zpest?ením a umo?ňují vytvá?et módní, le?érní a bláznivé outfity. Aby basebalky co nejdéle slou?ily a vypadaly stále jako nové, je pot?eba opatrná pé?e. Ideální je na ?istění pouze navlh?eny had?ík nebo houba. Rozhodně se vyhněte praní v pra?ce.

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧