V ko?íku u? máte dárkovy poukaz, pro objednání tohoto produktu, dokon?ete aktuální nákup a prove?te novou objednávku!
7539

Dámské vesty

Po?et vyrobk?: 29

Dámské vesty

Vesty mají své stálé místo v dámské módě. Je tě?ké uvě?it, ?e mají p?vod v pánském oble?ení, kde vesty p?edstavují jeden z prvk? nejelegantněj?ích oblek?. V provedení pro ?eny se vesty do?kaly několika verzí. Naprostá klasika pat?í vestám ve dvou?adovém zapínání, které se nosí spole?ně s elegantní ko?ilí. Zvolit m??ete mnohem méně formální styl, dámské ko?e?inové vesty ?i velmi teplé sportovní vesty v nejmódněj?ích barvách a s charakteristickym pro?íváním. S podporou ?pi?kovych designér? se ko?e?inové vesty vrací ka?dou sezónu. Mění pouze barvy. Jednou se líbí v p?írodních barvách, jindy p?ekvapují bezprecedentní hloubkou a barevnou energii. Zejména intenzivně ?ervené, zelené, modré nebo fialové nadychané vesty p?ipomínají módu 70. let. Ur?itě nejvíce praktické jsou pro?ívané dámské sportovní vesty. Ty se u? také do?kaly několika velmi praktickych variant. První variantou byla krátká, sahající do pasu. Poté se objevily dámské vesty s kapucí. Hitem posledních měsíc? jsou maxi vesty, které sahají témě? a? ke kolen?m; jsou extrémně teplé a funk?ní. St?ih vest, s vyjimkou délky, se obvykle nemění. Návrhá?i experimentují pouze s tvarem kapuce. Nejnověj?í modely mají kapuci s prodlou?enou ostrou ?pi?kou a okouzlující bambulí na její konci. Dámské vesty se senza?ně osvěd?í v chladněj?ích dnech. Jsou vhodné pro jaro a po?átek podzimu. Mohou nahradit bundu. Některé fashionistky je bě?ně p?ehodí p?es mikinu, svetr nebo flanelovou ko?ili, jiné vestu oblékají na lehkou podzimní nebo jarní bundu. P?i tvo?ení outfitu s pou?itím dámské barevné vesty v hlavní roli, stojí za to zvolit pohodlněj?í neformální d?íny a samoz?ejmě ty správné boty. Mohou to byt velmi módní holínky, lehké koza?ky, streetové nebo sportovní boty.

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧