V ko?íku u? máte dárkovy poukaz, pro objednání tohoto produktu, dokon?ete aktuální nákup a prove?te novou objednávku!
7518

Ko?enkové bundy

Po?et vyrobk?: 30

Dámské ko?ené bundy

Ko?ené bundy jsou bezpochyby nad?asovymi svrchními oděvy jak pro ?eny, tak pro mu?e. Jejich historie se za?íná ji? od první světové války, kdy? populární letecké bundy pat?ili k pilotním uniformám. V pr?běhu let se ko?ené bundy neztratily z módy, naopak stále více lidí je nosilo, v?etně ?en. V sou?asné době nejoblíbeněj?ím a nesmírně ?enskym ?ezem je k?ivák- p?iléhající, s charakteristickym ?ikmym propínáním a ?asto s ozdobnymi zipy nebo patentky dokonale zd?razňuje ?enskou siluetu a celé stylizaci p?idá charakter. Tento typy ko?enych bund m??ete nosit jak ke ko?enym kalhotám tak ke klasickym d?ín?. Pomocí takové klasické bundy m??ete vytvo?it originální stylizace. Zároveň tento typ je ideální pro ?eny, které mají rádi dív?í, vzdu?ny styl, proto?e k?iváky, a mnoho dal?ích dámskych ko?enych bund, m??ete úspě?ně kombinovat s ?aty a sukněmi.
Velmi trendy jsou také bundy v klasickém st?ihu – rovné se stojatym líme?kem se zapínáním na zip. Tento svrchní oděv je dokonalym p?íkladem uli?ní módy - ideální pro ve?erní sejití ve městě, setkání s p?áteli nebo spole?né nakupování.
M??eme p?edpokládat, ?e ko?ené bundy pro ?eny nikdy nevyjdou z módy, a to vzhledem ke své univerzálnosti a nad?asovému vzhledu. Ko?eny svrchní oble?ení je vhodné pro ka?dou ?enu, bez ohledu na její styl a preference – zd?razní siluetu, p?idá charakter, doplní celou stylizaci a co je nejd?le?itěj?í, zajistit tepelnou pohodu, proto?e chrání p?ed chladem, a proto jsou také dostupné v p?echodové, letní a dokonce zimní verzi. Jsou ideální nejen pro letní ve?ery, ale také pro chladněj?í podzimní nebo jarní dny. Tak?e si m??ete u?ít ko?ené bundy po cely rok!

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧