V ko?íku u? máte dárkovy poukaz, pro objednání tohoto produktu, dokon?ete aktuální nákup a prove?te novou objednávku!
7518

Dámská tri?ka

Po?et vyrobk?: 10

Tri?ka a tílka

Tri?ko je nejpopulárněj?ím kusem oble?ení pánského i dámského ?atníku. P?i pohledu na stále barevněj?í tri?ka a tílka, je tě?ké uvě?it, ?e tato móda existuje ji? p?es 100 let a tri?ko p?vodně pat?ilo do kategorie pánského spodního prádla. Síla tri?ek byla objevována postupně a samotné tri?ko se trvale objevilo v pop kultu?e díky dvěma ikonám velké obrazovky – byli to James Dean a Marlon Brando. Dean si bez problému oblékal jednoduché tri?ko k d?ínám. Brando vytvo?il je?tě vyrazněj?í look ve filmu ""Tramvaj do stanice Touha."" Skute?ná revoluce za?ala o něco později, kdy? za?ali vyrobci pou?ívat technologie injek?ního potisku textilií s odolnym inkoustem. Od té doby ti?těné motivy získávají na originalitě, ohromují paletou barev a okam?itě získáavají pozornost. Tri?ko vedle klasickych d?ín, je jedním z nejvíce demokratickych styl?. I vy byste měli mít alespoň pár kus? ve svém ?atníku. Bez potisku a v neutrálních barvách - bílou, ?ernou, ?edou nebo tmavě modrou. Tri?ka jsou ideální jako základ, jsou nenahraditelné pokud pot?ebujete rychle vytvo?it neutrální základ. V?ední den, ve?erní vycházka, nakupování, setkání s p?áteli nebo pracovní cesta, pokud to dovoluje dress code. Kromě tri?ek je dobré po?ídit si i pár tílek, která vyu?ijete v horkych dnech. Fashionistky rády tvo?í outfity z tri?ek a tílek v nejmódněj?ích odstínech. Nebo naopak vyu?ívají základní barvy, aby daly je?tě vyrazněj?í roli poti?těnym motiv?m. ?ím vět?í, ?ím originálněj?í, tím lépe. Pokud jde o potisk na tri?kách a tílkách, je mo?né prakticky cokoliv. Perfektně se hodí r?zné velikosti nápis?, grafické motivy, ?ísla, ale i po?íta?ově vytvo?ené foto motivy nebo upravené fotografie v podobě malovanych obraz?. Na dámskych tri?kách a tílkách se pravidelně objevují květiny, umělecká díla ve vintage stylu, pastelové vzory. Návrhá?i se také zamilovali do kreseb zví?at a proto v navr?enych vzorech kreslí m.j. lvy, labutě, plameňáky a tygry.

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧