7539

Zp?soby platby

Platba dobírkou

Platba p?i p?evzetí zbo?í od dopravce.

Ve?keré platby jsou ji? s DPH.Platba p?edem

Platba bankovním p?evodem:
Bolf Sp.z o.o. Sp.k.
?íslo ú?tu pro platbu v K?: 4489461379/0800PayU

Platební systém, ktery umo?ňuje rychle a bezpe?ně provádět a p?ijímat platby p?es internet mezi lidmi, kte?í mají e-mailovy ú?et. Díky PayU m??ete zaplatit vybrané osobě, pou?itím kreditní karty nebo bankovním p?evodem. Zásilka objednaného zbo?í bude expedována po p?ijetí platby na ú?et www.philmoss.com
Lídr internetovych plateb, nabízí kupujícím i prodejc?m odesílat a p?ijímat platby rychlé p?es internet.

Platební brána PayPal má p?es 150 mln zákazník? v 190 zemích.

V platební bráně PayPal jsou údaje kreditních karet zákazník? chráněny nejmoderněj?ím bezpe?nostním systémem.
Finan?ní údaje zákazníka nejsou dostupné pro prodejce.

Pro? pou?ívat platební bránu PayPal?
- Kupujete a zasíláte finan?ní prost?edky v bráně PayPal - táto slu?ba je zdarma.
- Kupujete a platíte v bráně PayPal, bez podání prodejci osobních údaj?.

Ve?keré platby jsou ji? s DPH.Realizace objednávky je hned po p?ipsání platby na ú?et www.philmoss.com

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧