7539

Stav objednávky

Pro zji?tění stavu objednávky se musíte p?ihlásit!Zadáním sledovacího ?ísla má zákazník mo?nost detailně sledovat pohyb své zásilky.?eská po?ta


PPL

Zásilka by měla byt doru?ená zákazníkovi do 48H od její p?edání do rukou p?epravci. V p?ípadě problému s vyhledáním aktuálního stavu va?e zásilky ujistěte se, ?e jste do pole zadali správné sledovací ?íslo. Pokud problém i nadále p?etrvává, kontaktujte nás, prosím.

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧