7573

Podmínky vrácení zbo?í

Vracení zbo?í


Nevhodny dárek? Nesprávny rozměr?

Bolf.cz Vám dává mo?nost vrátit zbo?í a? 30 dn? po koupi!

Jak postupovat p?i vrácení zbo?í?

Na vrácené zbo?í je vystavován dobropis, na jeho? základě jsou poslány finan?ní prost?edky zpět . Zbo?í nevyměňujeme. Pokud má zákazník zájem o jinou velikost nebo model, prosíme, o vytvo?ení nové objednávky. Pokud d?vod vrácení zbo?í není zp?soben chybou prodejce, náklady spojené s vrácením zbo?í (doprava) nese spot?ebitel.?
Finan?ní prost?edky za vrácené zbo?í budou poslány zpět maximálně do 14 dn?. Toto je jediny mo?ny zp?sob.

Postup p?i vrácení:
Vyplněny formulá? pro vrácení zbo?í p?ilo?te ke zbo?í a ode?lete na:

Bolf.cz/Bolf Sp. z o.o Sp.k.
P.O.BOX ?.25
Okru?ní 1260
46401 Frydlant v ?echách
Odesílat pouze ?eskou po?tou

Formulá? pro vrácení zbo?í zde:

Formulá? vrácení PDF

Formulá? vrácení JPG

Dovolujeme si Vás informovat, ?e zásilky od zákazníka odeslané na dobírku budou automaticky odmítnuté. Finan?ní prost?edky za vrácené zbo?í budou vráceny maximálně do 14 dn?.

ZBO?í NA VRáCENí MUSí ZáKAZNíK ODESLAT ZABALENé, ABY SE P?I TRANSPORTU NEPO?KODILO.

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧