7573

O nás

Bolf.cz se u? několika let zabyvá prodejem pánského oble?ení a dynamicky se rozvíjí v oblasti e-commerce. Léta zku?eností v oblasti on-line prodeje nás uji??ují, ?e doká?eme plnit va?e o?ekávání. Sledujeme nejnověj?í světové trendy v módě, abychom mohli plnit ná? cíl – dodávat zákazník?m unikátní oble?ení jedine?ného charakteru, zajímavého stylu, a to v?e za p?ijatelné ceny. Vysledkem na?eho úsilí a úspěch? bylo vytvo?ení vlastní zna?ky pánského oble?ení Bolf, která vzbudila pozornost a byla kladně p?ijata. Udr?ujeme vysokou kvalitu na?ich slu?eb, usilujeme o osobní p?ístup k zákazníkovi a neustále se sna?íme zlep?ovat ve prospěch zákazník?. Ná? tym se skládá z vy?kolenych zaměstnanc?, kte?í se témě? 24 hodin denně starají o v?asné vy?ízení objednávek, profesionální kontakt se zákazníky, vracení zbo?í, marketing, grafické provedení obchodu a budování image na?í zna?ky. Móda je na?e vá?eň, a za to je pro nás odměnou stále rostoucí skupina věrnych zákazník? a obchodních partner?. Víme, jak d?le?itá je d?věryhodnost zna?ky, a proto věnujeme ve?keré úsilí tomu, abyste s nákupem u nás byli spokojeni. Děkujeme vám za projevenou d?věru.


Tym Bolf.cz

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧