7539

FAQ

Máte nějaky problém? Klikněte na otázku a najděte odpově?!P?ed provedením objednávky

Jak nejrychleji vyhledat produkt v eshopu Bolf.cz?

Pro rychle vyhledání produktu v obchodě Bolf.cz zadejte jeho název/?íslo modelu do okna s lupou v pravém horním rohu. M??ete také pou?it nabídku v horní ?ásti stránky: poté, co vyberete pánské nebo dámské oble?ení, vyberte kategorii produktu.

Jak vytvo?it objednávku?

Objednávky v na?em obchodě lze zadávat prost?ednictvím webovych stránek www.philmoss.com, telefonicky nebo e-mailem. Postup p?i vytvo?ení objednávky online najdete zde: Jak nakupovat? (http://www.philmoss.com/Jak-nakupovat-cterms-cze-188.html) V p?ípadě problém? se obra?te na zákaznické oddělení.

Jaké údaje jsou nezbytná p?i zadávání objednávky?

U objednávek vytvo?enych prost?ednictvím webovych stránek je nutné mít aktivní e-mailovou adresu. Nezbytné pro vytvo?ení a odeslaní objednávky jsou: jméno a p?íjmení, dodací adresa a telefonní ?íslo pro kontakt s kuryrem P?i zadávání objednávky telefonicky není nutná e-mailová adresa.

Jaká je doba vy?ízení objednávky?

Doba realizace objednávky závisí na zvoleném zp?sobu platby a dopravy. Podrobnosti naleznete zde: Doba vy?ízení objednávky (http://www.philmoss.com/Dodaci-podminky-cterms-cze-181.html )

Je stanovená minimální ?ástka objednávky?

Ne, není.

Jak budu informován o p?ijetí mé objednávky?

Potvrzení p?ijetí objednávky bude zasláno formou e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení je odesíláno automaticky ihned po zadání objednávky, ale m??e se stát, ?e bude ulo?eno do va?i schránky a? po několika minutách. Nena?li jste potvrzení v hlavní slo?ce po?ty? Zkontrolujte slo?ku spam nebo nevy?ádanou po?tu.

Jaké jsou zp?soby platby?

Eshop Bolf.cz nabízí několika zp?sob? platby za zbo?í. Zp?sob platby volíte v závěre?né fázi zadání objednávky. Nabízíme: elektronicky p?evod (PayU), bankovní p?evod, platbu dárkovym poukazem a dobírku. Podrobnosti najdete zde: Zp?soby platbyhttp://www.philmoss.com/Zpusoby-platby-cterms-cze-187.html

Chci objednat dárek na Bolf.cz pro blízkou osobu, jak si m??u po?ídit dárkovy poukaz?

Dárkovy poukaz si m??ete objednat zde: Dárkovy poukaz: (http://www.philmoss.com/product-cze-48341-Darkovy-poukaz.html). Návod, jak pou?it dárkovy poukaz naleznete zde: Jak pou?it dárkovy poukaz: (http://www.philmoss.com/Jak-pouzit-darkovy-poukaz-cterms-cze-1135.html)

Je mo?né zabalit objednané produkty do dárkové krabice?

Ano, m??ete si vy?ádat, aby va?e zásilka byla zabalená do elegantní krabice, která bude vypadat skvěle jako dárek. Tu mo?nost lze vybrat v závěre?né fázi zadání objednávky. Podrobnosti najdete zde: Dárkové balení http://www.philmoss.com/Darkove-baleni-cterms-cze-1081.html


Během objednávky

M??u změnit dodací adresu, pokud ji? byla objednávka odeslána?

U objednávky, která byla expedována, nelze změnit dodací adresu. Změnu dodací adresy m??ete projednat s dodavatelem/kuryrem.

Jak je to s ?íslováním produkt? v eshopu Bolf.cz? Jak vybrat velikost?

E-shop Bolf.cz nabízí oble?ení od více vyrobc?, proto NENí správné ?ídit se pouze velikosti z visá?ky, kterou uvádíme v popisu zbo?í. Vět?ina zna?ek má své vlastní velikosti. P?i nákupu je Zákazník povinen seznámit se s velikostní tabulkou, která je uvedená v?dy v popisu produktu.

Co mám dělat, pokud jsem nedostal potvrzení objednávky e-mailem?

Pokud se e-mail s potvrzením objednávky do hlavní e-mailové schránky neulo?il, po?kejte několik minut, a pak zkontrolujte slo?ky spam a nevy?ádaná po?ta. Pokud potvrzující e-mail i tam nenajdete, obra?te se na na?i zákaznické oddělení/infolinku, kde vám na?i zaměstnanci ur?itě pomohou. Kontakt na zákaznickou podporu je zde: Zákaznická podpora (http://www.philmoss.com/contact-cze.html)

Jak provedu online platbu?

V?echny dostupné platební metody, v?etně online plateb, najdete zde: Zp?soby platby ( http://www.philmoss.com/Zpusoby-platby-cterms-cze-187.html). Uji??ujeme vás, ?e online platby na Bolf.cz jsou podporovány autorizovanymi a zabezpe?enymi systémy: PayU a PayPal.

M??u objednávku vyzvednout osobně?

Není mo?né si objednávku vyzvednout osobně; kamenny obchod nemáme.

Kolik produkt? m??u vlo?it do ko?íku?

V obchodě Bolf.cz neexistují ?ádná taková omezení, proto se nemusíte omezovat, a m??ete s námi dělat opravdu velké nákupy! Kromě toho, pokud hodnota va?ich nákup? v ko?íku p?esáhne 6500,00 K?, obdr?íte od nás dal?í 10% slevu. Táto sleva je platná pouze p?i platbě p?edem (slevy jsou napo?ítány automaticky a zobrazují se v nákupním ko?íku). U?ijte si nákupní ?ílenství!

Co mám dělat, kdy? je vyrobek ulo?eny do ko?íku ji? vyprodany?

Pokud produkt není dostupny, klikněte na velikost, o kterou máte zájem. Zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám bude odeslany vzkaz, jakmile bude daná velikost dostupná. Není to rezervace produktu, ale pouze ?ádost o poskytnuti informace o naskladnění vyrobku. --- Informace o naskladnění bude odeslána automaticky v?em zákazník?m, kte?í tuto mo?nost zvolili.

Jaky je stav mé objednávky a kdy ji dostanu?

Stav objednávky na Bolf.cz lze zkontrolovat zde: Stav objednávky: (http://www.philmoss.com/Stav-objednavky-cterms-cze-191.html)

Je mo?né zbo?í rezervovat?

Zbo?í není mo?né rezervovat.

Objednávku se mi nepoda?ilo uhradit. Jak mám objednávku dokon?it?

Pokud dojde k problému s online platbou, obra?te se na zákaznickou podporu, kde vám poradí, co dělat. Zákaznické oddělení vám pom??e s vy?e?ením tohoto problému nebo se změnou zp?sobu platby na dobírku.

M??u změnit zp?sob platby během realizace objednávky?

Je-li zbo?í nebylo odesláno a stav objednávky to umo?ňuje, ve vět?ině p?ípad? je mo?né zp?sob platby změnit. O změnu zp?sobu platby objednávky lze po?ádat zákaznickou podporu/infolinku.

Jak m??u kontaktovat zákaznickou podporu?

Zákaznickou podporu lze kontaktovat od pondělí do pátku 8:00-16:00 hod. --- Infolinka: tel: +420 480 023 846 Kontakt mailovy: info@bolf.cz


Po odeslání objednávky

Je mo?né vyzkou?et oble?ení p?i p?evzetí zásilky?

Není to mo?né. Oble?ení m??ete vyzkou?et a? po ?ádném p?evzetí zásilky. Nevhodné zbo?í m??ete vrátit a? do 30 dn? po p?evzetí. Podmínky vrácení zbo?í jsou zde: Vracení zbo?í: (http://www.philmoss.com/Podminky-vraceni-zbozi-cterms-cze-189.html).

Jak postupovat p?i vrácení zbo?í?

Postup p?i vrácení je zde: Vracení zbo?í (http://www.philmoss.com/Podminky-vraceni-zbozi-cterms-cze-189.html)

Na jakou adresu mám zásilku vrátit?

Vyplněny formulá? pro vrácení zbo?í p?ilo?te ke zbo?í a ode?lete na:
Bolf.cz/Bolf Sp. z o.o Sp.k.
P.O.BOX ?.25
Okru?ní 1260
46401 Frydlant v ?echách
Odesílat pouze ?eskou po?tou

Jaké vyrobky nelze vrátit?

Nelze vrátit zbo?í, které bylo no?ené. Nelze vrátit zbo?í, které má odstraněny visa?ky. Nelze vrátit rou?ky a zbo?í, které spot?ebitel z obalu vyňal, a jeho vybalením do?lo k hygienickému znehodnocení. (viz vyjimky z práva odstoupení od smlouvy, které jsou uvedeny dle povahy a druhu zbo?í v § 1837 ob?anského zákoníku.)

Kdo nese náklady spojené s vrácením zbo?í (doprava)?

Pokud d?vod vrácení zbo?í není zp?soben chybou prodejce, náklady spojené s vrácením zbo?í (doprava) nese spot?ebitel. Pozor! Zbo?í lze odesílat pouze ?eskou po?tou! Podrobněji o postupu p?i vrácení zbo?í zde: Vracení zbo?í (http://www.philmoss.com/Podminky-vraceni-zbozi-cterms-cze-189.html).

Obdr?el jsem vadny produkt. Co mám dělat?

Postupujte dle reklama?ního ?ádu. Postup p?i reklamace je zde: Reklamace:http://www.philmoss.com/Reklamace-cterms-cze-217.html

Kdy mi budou vraceny peníze?

Finan?ní prost?edky jsou bě?ně vraceny do 14 dn? od ulo?ení zásilky na po?tě. Informujeme, ?e p?íchozí zásilky neevidujeme. Stav va?eho balí?ku m??ete sledovat na stránkách dodavatele. O zp?sobu ?e?ení reklamace budete informování mailovo, a finan?ní prost?edky (v?etně po?tovného) budou vám vraceny do 3 pracovních dn? od vy?ízeni reklamace.

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧