7539

Dodací podmínky

Doba doru?ení zbo?í = doba vy?ízení + dodací lh?ta.

Odhadovaná doba dodání
?eská republika 3-5 pracovních dn?
Slovensko 5-7 pracovních dn?


V p?ípadě platby bankovním p?evodem, se doba vy?ízení objednávky prodlu?uje o dobu p?ipsání platby na ná? bankovní ú?et.

Doba vy?ízení a dodací lh?ta objednávek nezahrnuje soboty, neděle a státní svátky. O aktuálním stavu objednávky budete informováni e-mailem.

Sna?íme se zajistit, aby u Vás bylo zbo?í co nejd?íve.

Pokud se stane, ?e zásilka není doru?ena v?as, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky za ú?elem dohledání zásilky nebo dohody o dal?ím postupu.

Pokud máme vybrané zbo?í skladem, maximální termín dodání objednaného zbo?í je 5 pracovních dn? (obvykle 2-3 pracovní dny), pro Slovensko 7 pracovních dn? (obvykle 3-4 pracovní dny) a to v závislosti na mno?ství expedovaného zbo?í.

Zbo?í zasíláme p?epravní slu?bou ?eská po?ta (?P) a PPL na adresu uvedenou v objednávce.

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧