7539

Dárkové balení


Vyro?í, narozeniny, váno?ní dárek? Ka?dá p?íle?itost na dárek pro blízkou osobu je vyjíme?ná
Na Bolf.cz to víme za?ídit tak, aby ka?dy dárek tě?il.


Vyberte si mo?nost DáRKOVé BALENí kdy?:


  • Chcete záruku elegantního dárku
  • Rádi p?ekvapujete
  • Nemáte talent a trpělivost na balení

Stylovy dárek


  • Vybrané vyrobky budou zabaleny do ?erné stylové dárkové krabice.
  • Celek doplní elegantní st?íbrná ru?ice.
  • Zásilka bude odeslána ve speciálně vyplněné krabici, aby se v p?epravě dárkovy obal nepo?kodil.
  • Rozměr bude p?izp?soben velikosti a mno?ství vyrobk?.

Jak p?idat slu?bu do ko?íku?


Krok 1


Vyberte si vyrobek a p?ejděte do ko?íku. Pod seznamem objednaného zbo?í se zobrazí mo?nost dodání slu?by ?Dárkové balení”, které musíte vybrat.Krok 2


Vyberte mno?ství (poplatek za ka?dé balení je ú?tovan zvlá??). V okně "Poznámky k dárkovému balení" uve?te vyrobky, které máme p?ipravit. Pamatujte, musíte uvést název a ?íslo vyrobku (nap?. Tri?ko Bolf SS231). Po kliknutí POTVRDIT Budou Va?e poznámky potvrzené v objednávce.Krok 3


Poznámky m??ete upravovat p?ed potvrzením objednávky pomocí funkce upravit poznámky >>.Poplatky

Standardní balení, 1 ks. K? budou p?i?teny do hodnoty objednávky.Upozornění

Mo?nost ?Dárkové balení” se nevztahuje na obuv.


V p?ípadě vrácení nebo reklamace zbo?í, které bylo v Dárkovém balení se reklamace vztahuje vyhradně na samotné zbo?í. V souladu s obchodními podmínkami eshopu nem??ete dárkové balení reklamovat ani vrátit. Zva?te si proto prosím p?edem nákup.

pixel 影视大全_影视大全高清版_影视大全免费追剧